رویداد شیوه های اثر گذاری در محیط پیرامون

?رویداد شیوه های اثر گذاری در محیط پیرامون?
برای اینکه محیطی ارامش بخش و دوست داشتنی داشته باشیم نیازه که باور کنیم که می توانیم خیلی از مسائل را خودمان با کمک اطرافیانمان د، به بهترین وجه حل کنیم حتی با یک کار و ایده کوچک.
برای آنکه خانواده و خاندان، محیط کار، محیط آموزشی و محله بهتری داشته باشیم؛ باید فکر کرد و برای بهتر شدن آن ایده داد.
افراد دغدغه مند مي توانند با مراجعه به
https://pishraftyaran.ir/user-ideas/
ايده ها و تجربه های خود را تا 8 فروردین ماه 1400 تكميل و ثبت نمايند.
?اهم محورهای رویداد:?
به عنوان عضوی از فامیل چگونه می توانیم ازدواج های آسان و فامیلی را در خاندان رواج دهیم؟
چه کنیم که همبستگی عاطفی در خاندانمان افزایش یابد؟
به نظر شما چگونه میتوان خاندانی فاقد بیکار داشت؟
چگونه محیط کاری مان را بدون غیبت و اتهام زدن به همکارانمان رقم بزنیم؟
چه کنیم که تعهد کاری در خود و همکاران افزایش یابد؟- چگونه هم کلاسی هایمان را همراه با خودمان به لحاظ علمی رشد دهیم؟
چگونه می توان بعد تربیت مدارس مجازی را رشد داد؟
چگونه می توان معضل هویت یابی( شناخت ظرفیت های خود و توانایی اثرگذاری در محیط پیرامون) را در محیط های آموزشی حل نمود؟
چگونه مشکلات محله مان را بدون اتکاء به نهادهای حکومتی حل کنیم؟
راهکارهای ایجاد محله ای امن بدون وابستگی به نهاد های امنیتی و حکومتی چیست؟
چگونه محله ای پویا و زیبا داشته باشیم؟

اشتراک گذاری در print
پرینت
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در واتس اپ
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در تلگرام